Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym.

Przed wystąpieniem huraganu (silnych wiatrów):

a. Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
b. Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
c. Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

Podczas huraganu

a. Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego (Radio …… …. MHz lub …..MHz) – albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
b. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
– zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,
– upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przywiązana do konstrukcji budynku,
– zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
– usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
– uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane przez wiatr),
– zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,
– sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
– przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
– nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych,
c. Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu- ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
d. Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.
e. Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie.
f. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp..

Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

– wyrusz tak szybko jak to możliwe,
– opuszczając mieszkanie wyłącz energie elektryczną, oraz główny zawór wody i gazu. Wygaś ogień w piecach, oraz zabezpiecz dom,
– zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
– zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż, oraz ciepłą odzież.

Po huraganie

a. Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
b. Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
c. Ostrożnie wkraczaj do swojego domu.
d. Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj:

– służby dyżurne Straży Pożarnej – 998, Policji – 997,
– Pogotowie Energetyczne – 991, Gazowe – 992 i inne.