Najczęstszą przyczyna uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (N-Ch) są:
– awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych,
– wypadki cystern kolejowych oraz autocystern,
– rozszczelnienia rurociągów przemysłowych,
– katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców.


Z A P A M I Ę T A J !!!!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznych substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu w następujący sposób: np. Benzyny – paliwa silnikowe.

– Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem N-Ch – powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarna i policję. Podaj istotne dane:
– miejsce zdarzenia,
– charakter zdarzenia,
– swoje dane.


– Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.
– Opuść rejon zagrożenia, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.
– Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe.
– Jeśli jesteś w samochodzie – zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzna – staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
– Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu – radio, TV, megafony.
– Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu
i zamień je na czyste oraz dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic.


Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu to:
– Włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń, wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze).
– Uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi – oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł.
– Oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.
– Zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych.
– Pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach – w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaje się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku – kieruj się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach.
– Powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie.
– Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.
– Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.