Pozyskane przez powiat dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparcie udzielone przez gminę Stryszawa pozwoliło na wykonanie kompleksowego remontu drogi powiatowej Nr 1701K Kuków – Targoszów o długości blisko 3 km. W ramach przeprowadzonych robót wyremontowano trzy obiekty mostowe (jeden o konstrukcji żelbetowej, dwa drewniane), odnowiono przepusty, położono nową nawierzchnię drogi, wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe, zainstalowano aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych w rejonie dużego zakładu produkcyjnego, a w miejscach niebezpiecznych zamontowano bariery energochłonne.


Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 041 403 zł, w tym 2 124 146 zł  (70%) pochodziło z dotacji pozyskanej  z Funduszu Dróg Samorządowych.  Wymagany wkład własny wynoszący 917 257 zł został sfinansowany w równych częściach przez powiat suski i gminę Stryszawa.