Dobiegły końca prace renowacyjne przy zabytkowym grobowcu rodziny Gawlików na cmentarzu w Suchej Beskidzkiej. Grobowiec został wzniesiony w 1899 r., a jego projektantem był prawdopodobnie wybitny polski architekt ówczesnej doby, Teodor Talowski, którego dziełem jest m.in. monumentalny kościół w stolicy powiatu.
Najwybitniejszą osobą spoczywającą w grobowcu jest dr Jan Paweł Gawlik (1836-1928), ceniony chirurg i położnik, a także autor medycznych publikacji. Jako student medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie brał udział w powstaniu styczniowym, a następnie, pracując w krakowskich klinikach, leczył i opatrywał rannych powstańców. W późniejszym okresie życia pełnił funkcję lekarza skarbowego dóbr Branickich w Suchej, angażując się aktywnie w życie lokalnej społeczności (m.in. znajdował się w gronie założycieli lokalnych oddziałów Towarzystwa Pedagogicznego, Ochotniczej Straży Pożarnej i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”).
Renowacja grobowca została przeprowadzona dzięki współpracy samorządów gminy Sucha Beskidzka i powiatu suskiego oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, którego patronem jest właśnie dr J. P. Gawlik. Całkowity koszt prac wyniósł nieco ponad 116 tys. zł, z czego 25 tys. zł pochodziło z pozyskanego przez gminę Sucha Beskidzka dofinansowania ze środków województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”. Pozostałą część pokryły wspólnie z własnych środków: gmina Sucha Beskidzka, ZOZ w Suchej Beskidzkiej oraz – dzięki decyzji zarządu i przyjętej przez radę uchwale – powiat suski, przeznaczając na ten cel po ok. 30 tys. zł. Przeprowadzone działania objęły konserwację elementów z piaskowca, wapienia pińczowskiego i granitu, a także odnowienie – względnie wykonanie nowych – elementów metalowych i przebudowę nawierzchni wokół grobowca. Prace konserwatorskie, na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka, wykonała firma MDC RENO Konserwacja Dzieł Sztuki, Monika Domańska z Alwerni.

fot. UM Sucha Beskidzka