Zapytanie ofertowe na na odnowę oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Suskiego

załączniki:

zapytanie ofertowe.pdf

za. 1 wykaz oznakowania poziomego.pdf

za. 2 kosztorys ofertowy.pdf