W środę, 11 października br. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się wręczenie czeków dotyczących utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w województwie małopolskim.

Ponad 103 mln zł przeznaczonych zostanie na utworzenie w województwie małopolskim dziewięciu Branżowych Centrów Umiejętności. Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej znalazł się w tym elitarnym gronie, które uzyskało w drodze konkursu przywilej organizacji BCU w branży spedycja. Powiat suski uzyskał na ten cel dotację w wysokości 11 999 405,17 zł. Łączna wartość całego projektu wraz z wkładem własnym powiatu w kwocie 2 506 552,80 zł wynosić będzie 14 505 957, 97 zł.

Symboliczny czek na utworzenie BCU z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity odebrał wicestarosta Zbigniew Hutniczak oraz Sławomir Kudzia dyrektor Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Nowoczesne placówki będą kształciły wysoko wykwalifikowane kadry w następujących dziedzinach: spedycja, opieka medyczna, renowacja elementów architektury, fryzjerstwo, informatyka i programowanie, technika masażu oraz gastronomia i kelnerstwo. BCU będą całkowitą nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa  ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. BCU połączą działania szkół, uczelni i pracodawców.