29 października br. w siedzibie starostwa powiatowego odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy w Suchej Beskidzkiej w kadencji 2021 – 2025. W radzie, która jest  organem  opiniodawczo – doradczym  starosty w sprawach polityki rynku pracy zasiadło dziewięć osób reprezentujących związki zawodowe, środowisko pracodawców, rolników, rzemieślników oraz samorządy. Akty powołania członkom rady wręczył starosta suski Józef Bałos.  Przewodniczącym gremium został wybrany Andrzej Szramowiat, jego zastępczynią Maciej Mażul. Obaj  panowie zostali  wybrani  jednogłośnie. 

W dalszej części spotkania Janusz Spannbauer dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej przedstawił sytuację na lokalnym rynku pracy wraz z bieżącą informacją na temat zadań realizowanych przez urząd.

W radzie zasiadły następujące osoby:

Ewa Listwan – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej

Wit Mateusz Sarlej – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Maciej Mażul – przedstawieciel NSZZ „Solidarność”

Katarzyna Lik – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

Ryszard Janiszewski – przedstawiciel stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”

Roman Ormaniec – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Danuta Łopuch – przedstawiciel gminy Maków Podhalański

Tadeusz Kosman – przedstawiciel miasta Sucha Beskidzka

Andrzej Szramowiat – przedstawiciel Rady Powiatu Suskiego

Kandydaci do rady zostali wyłonieni w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.