Początkiem grudnia 2016 r. ukończono budowę i wykonano odbiór techniczny nowego mostu nad Dziarskim Potokiem w Toporzysku. Dotychczasowy stalowo – drewniany most zastąpiony został nowym żelbetowym o nośności 50 ton. Obiekt posiada jezdnię o szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2 m oraz bezpieczniki. Całość zabezpieczono indywidualnie zaprojektowanymi barierami ochronnymi.


Inwestycja została zrealizowana za kwotę 415 000 zł,  w tym  50 % stanowiła  dotacja pozyskana z  rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostała kwota pochodziła  ze środków powiatu suskiego.

W rezultacie oszczędności poprzetargowych związanych z wyborem wykonawcy mostu zlecono dodatkowo remont odcinka drogi powiatowej Pcim – Łętownia – Jordanów. W ramach robót, których wartość wyniosła 177 tys. zł, wzmocniono podbudowę oraz położono nową nawierzchnię na długości 0,4 km.

(WK)