W roku szkolnym 2017/2018 w zespołach szkół w Suchej Beskidzkiej im. W. Witosa i W. Goetla oraz w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie rozpoczęto wdrażanie projektu pn.„Małopolska Chmura Edukacyjna”. Przedsięwzięcie zakłada m. in. prowadzenie nowatorskich zajęć wykładowych i laboratoryjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych z terenu Małopolski w oparciu o infrastrukturę umożliwiającą wirtualne lekcje w czasie rzeczywistym (on – line).

Służyć temu będą nowoczesne pracownie multimedialne utworzone w trzech szkołach kształcących zawodowo w powiecie. Docelowo uruchomienie takich pracowni przewidziane jest we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielami szkół uczestniczących w projekcie w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające zdalną współpracę.

Na realizację projektu powiat pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość zadania w części infrastrukturalnej wynosi 1 500 000 zł, w tym 150 000 zł stanowi wkład własny powiat

(WK)