Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli z egzaminem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Dokumentacja postępowania :

16-05-2018-ogloszenie-o-kurs-wzki-widowe-pp.pdf

16-05-2018-zalaczniki-edytowalne-wzki-widowe-p.docx

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia:

informacja o udzieleniu zamwienia.pdf