Od 01.05.2011 r. do 30.06.2012 r. Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej we współpracy ze słowackim Združeniem Babia Hora, realizował projekt „Pakiet Babiogórski – blok działań wspierających popularyzację i ochronę dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza”. Całkowita wartość projektu wyniosła 50 666,27 EURO z czego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a 10% pochodziło  z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.


W ramach realizacji projektu 14.06.2011 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyła się pierwsza część konferencji „Dziedzictwo Kulturowe Podbabiogórza”, w której udział wzięło ok. 40 osób – przedstawicieli Gmin, ośrodków kultury oraz innych instytucji i stowarzyszeń działających w obszarze kultury na terenie powiatu suskiego, a także goście ze Słowacji. W trakcie konferencji zebrani goście mieli okazję wysłuchać dwóch referatów, które wygłosili: dr Urszula Janicka-Krzywda, etnograf, regionalistka, autorka ok. 1000 artykułów, rozpraw i książek („Kim jesteśmy – osadnicze dzieje wsi podbabiogórskich”) oraz Andrzej Peć, pedagog, regionalista, nauczyciel akademicki, współzałożyciel i współautor platformy edukacyjnej Eduskrypt.pl („Łączy nas Babia Góra – dziedzictwo kulturowe i tożsamość mieszkańców”).

W 2011 r. w ramach projektu miało miejsce osiem prezentacji folklorystycznych podczas imprez, odbywających się po obu stronach Babiej Góry, odbyły się także warsztaty na Słowacji.

Cykl prezentacji folklorystycznych w ramach projektu rozpoczął występ dziecięco-młodzieżowego zespołu ludowego „Kamenčan” z Zakamennego na Słowacji, który zaprezentował się publiczności 19.06.2011 r. podczas Dni Makowa Podhalańskiego.

24.06.2011 r. kapela „Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej wystąpiła w Oravskej Polhorze na Słowacji podczas imprezy „Svatojanska vatra”.

Podczas XVI Suskich Spotkań z Folklorem, 26.06.2011 r., na scenie obok zamku w Suchej Beskidzkiej wystąpił m.in. zespół folklorystyczny „Oravan” z Niżnej na Słowacji.

Z kolei 03.07.2011 r. w słowackiej Rabčy swój program artystyczny przedstawił zespół „Babiogórzanie – Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego, podczas święta tej miejscowości („Dni Rabčy”).

Tydzień później, 10.07.2011 r., na scenie w Sidzinie zaprezentował się zgromadzonej publiczności słowacki zespół „Rosička, rosa” z Dolnego Kubina. Występ odbył się w ramach imprezy „Święto Drzewa”.

28.08.2011 r. zespół regionalny „Zbyrcok” z Juszczyna wystąpił podczas imprezy folklorystycznej 18. Ročnik Rabčická Heligónka w słowackiej Oravskiej Polhorze (Rabčicach). W imprezie wzięły także udział panie z Suskiego Stowarzyszenia Kobiet „Samopomoc” w Suchej Beskidzkiej, które serwowały zebranym przy estradzie gościom smakowite specjały podbabiogórskiej kuchni regionalnej.

04.09.2011 r., podczas Powiatowych Dożynek w Bieńkowce, ponownie gościliśmy w powiecie suskim świetny zespół „Oravan”, a na specjalnie przygotowanym stoisku każdy mógł skosztować słowackich przysmaków, przygotowanych przez stowarzyszenie kulturalne „Zubor” z Zubrohlavy.

Wreszcie 17.09.2011 r., podczas 27. „Babiogórskiej Jesieni” w Zawoi, po raz trzeci w ramach projektu wystąpił zespół „Oravan”.

W ramach projektu odbyła się również seria czterech warsztatów, połączonych z wyjazdami studyjnymi (dwa w Polsce i dwa na Słowacji), w których brali udział przedstawiciele instytucji kultury, stowarzyszeń i zespołów regionalnych, działających po obu stronach Babiej Góry. Głównym celem warsztatów była wymiana doświadczeń i zapoznanie się z podobieństwami i różnicami w działalności kulturalnej w obu krajach oraz nawiązanie bliższych kontaktów i zacieśnienie wzajemnej współpracy.

W programie pierwszych warsztatów, które odbyły się w dniach 29-30.08.2011 r. na Słowacji, znalazły się m.in.: wizyta w nowym Centrum Kultury w Oravskiej Polhorze i prezentacja działalności kulturalnej tamtejszej gminy, spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia „Zubor” w Zubrohlavie, zwiedzanie ekspozycji muzealnych w tzw. „Gajówce Hviezdoslava” (wybitnego poety słowackiego) w Oravskiej Polhorze – Slanej Vodzie oraz na Slanickym Ostrovie na Jeziorze Orawskim, a także pobyt w Skansenie Wsi Orawskiej w Zubercu.

Uczestnicy drugich warsztatów w dniach 22-23.09.2011 r. w Polsce zwiedzili zabytkowy kościół drewniany w Lachowicach, zapoznali się z działalnością Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, a następnie, podczas spotkania w miejscowym OSR „Groń”, mieli okazję wysłuchać wykładów Andrzeja Pecia na temat dziedzictwa kulturowego regionu oraz ks. Arkadiusza Hornika o góralskich strojach ludowych oraz poznać prace podbabiogórskich twórców ludowych (Ludwika i Władysław Klimasarowie, Bogumiła Leśniak, Katarzyna Chorąży). Ponadto uczestnicy warsztatów obejrzeli Wystawę Stałą Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi i zwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Trzecie warsztaty, odbyły się także w Polsce, w dniach 13-14.01.2012 r. Program warsztatów obejmował m.in.: zwiedzanie Muzeum Miejskiego, zapoznanie się z działalnością MOK-Zamek w Suchej Beskidzkiej, obejrzenie występu Zespołu Muzyki Dawnej, działającego przy MOK oraz wizytę w pracowni rzeźbiarza Mieczysława Głucha w Makowie Podhalańskim. Następnie, podczas spotkania w OSR „Groń” Andrzej Peć wygłosił wykład na temat roku obrzędowego pod Babią Górą, prof. Tadeusz Paleczny mówił o tożsamości regionalnej, a Małgorzata Wątroba przedstawiła swoje prace – wyroby z siana. Nie zabrakło również muzyki regionalnej w wykonaniu Marcina Pokusy, Jana Ryta oraz Drahoša Daloša. Uczestnicy warsztatów gościli również w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zawoi Wilcznej, gdzie ks. proboszcz Bogusław Targosz przedstawił szopki babiogórskie, laureatki różnych edycji konkursu Babiogórska Szopka Regionalna oraz brali udział w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy” w Zawoi.

Ostatnie, czwarte warsztaty odbyły się na Słowacji w dniach 21-22.02.2012 r. Uczestnicy warsztatów odwiedzili pracownię rzeźbiarza ludowego Jana Špulera w Bobrovie, mieli okazję zapoznać się z prezentacją orawskich tradycji jasełkowych i kolędniczych oraz dokonaniami amatorskiego teatru ludowego „Omladina” z Zubrohlavy, obejrzeć występ zespołu regionalnego „Bielakovcy” z Sihelnego, a także zwiedzić Zamek Orawski w Oravskim Podzamoku. Głównym punktem wyjazdu był udział w tradycyjnej orawskiej imprezie „Fasiangi”, której głównym elementem jest obrzęd tzw. „pogrzebu basów”, będący symbolicznym zakończeniem okresu karnawału i rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu.

26 kwietnia 2012 r., w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, odbyła się druga część konferencji „Dziedzictwo Kulturowe Podbabiogórza”. W trakcie konferencji dr Bożena Lewandowska z Instytutu Muzykologii UJ w Krakowie wygłosiła wykład „Tradycje muzyczne na Podbabiogórzu” a dr Urszula Janicka-Krzywda przedstawiła „Folklor słowny Podbabiogórza – wątki i motywy”.

Najważniejszymi rezultatami realizacji projektu były: opracowanie i wydanie albumu „Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Tradycje i folklor” oraz filmu na DVD „Folklor i tradycje Podbabiogórza”. W liczącym 156 stron, bogato ilustrowanym albumie, zamieszczone zostały m.in. informacje o Babiogórcach, Kliszczakach i Góralach Żywieckich – grupach etnograficznych zamieszkujących powiat suski; tradycyjnej gospodarce i rzemiosłach; twórcach ludowych oraz folklorze muzycznym, tanecznym i obrzędowym Podbabiogórza. Film na DVD trwa 75 minut i przybliża widzowi zagadnienia związane z historią osadnictwa, etnografią, sztuką ludową, tradycyjnymi obrzędami i folklorem podbabiogórskich miejscowości. Obie te pozycje zostały wydane w nakładzie 1500 egzemplarzy i mają swoje wersje językowe: angielską i słowacką (film napisy a album streszczenia). Zgodnie z założeniami projektu trafiły m.in. do wszystkich szkół, bibliotek i ośrodków kultury na terenie powiatu suskiego. Powinny stać się ważną pomocą dydaktyczną przy zajęciach poświęconych tożsamości kulturowej i regionalizmowi. Będą również pomocne przy promocji dziedzictwa naszego regionu.