Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.


Na terenie powiatu suskiego – na części obszaru wsi Łętownia – w latach 2006 – 2008 przeprowadzono I etap scalenia gruntów na obszarze 206 ha. W wyniku prac scaleniowych i urządzeniowo – rolnych wybudowano drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej. Wszystkie działki mają zapewniony dostęp do drogi publicznej. Średnia powierzchnia działek po scaleniu zwiększyła się trzykrotnie. Łączny koszt wraz z etapem zagospodarowania poscaleniowego wyniósł ok. 2 mln. zł.

Od 2010 roku realizowany jest II etap scalenia, obejmujący obszar 981 ha. Łączny koszt całego zadania wynosi 7 604 547 zł. Z tej kwoty 2 577 834 zł przeznaczone zostanie na prace geodezyjne, 5 026 740 zł na prace urządzeniowo – rolne, w rezultacie których wybudowane zostaną drogi dojazdowe do pól, które zapewnią każdej działce dostęp do drogi publicznej.

Projekt w 75% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania pn. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pozostała część (25%) pokrywana jest z budżetu Państwa.

Termin zakończenia prac planowany jest na czerwiec 2015 r.

Realizację projektu nadzoruje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej