Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania – wykonanie  procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji pn: Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka  oraz części obszaru wsi Łętownia Etap III

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia (Opublikowano dnia 08.05.2024r. g. 11:20)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 08.05.2024r. )