Tegoroczne Powiatowe Dożynki odbyły się w niedzielę 10 września w Makowie Podhalańskim, a uroczystości rozpoczęła msza święta dożynkowa w kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Tadeusza Różałowskiego, proboszcza tutejszej parafii. Po mszy korowód dożynkowy, prowadzony przez Makowską Orkiestrę Rozrywkową, przeszedł pod estradę “Makowianka”, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Wśród licznie nań przybyłych w ten pogodny wrześniowy dzień mieszkańców Makowa i powiatu suskiego znaleźli się m.in. posłowie na sejm RP: Dorota Niedziela, Marek Polak i Filip Kaczyński, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, radna wojewódzka Danuta Kawa, przewodniczący rady powiatu suskiego Jan Banaś, wicestarosta Zbigniew Hutniczak, członkowie zarządu powiatu oraz przedstawiciele samorządów gminnych.

Wszystkich zebranych powitali gospodarze dożynek: Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala oraz Starosta Suski Józef Bałos, którzy także, zgodnie z wieloletnią tradycją, odebrali poświęcone wcześniej bochny chleba z rąk starostów dożynkowych: Lucyny Migas i Andrzeja Szramowiata, a następnie podzielili je i rozdawali obecnym.

Jak co roku jednym z głównych punktów obchodów był Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego. Wzięło w nim udział 10 Grup Wieńcowych, ocenianych przez Komisję Konkursową w składzie: Dorota Majerczyk – etnolog, etnomuzykolog (przewodnicząca komisji), Regina Wicher – etnograf, animator kultury regionalnej, Andrzej Peć – regionalista, etnolog. Oceniane było wykonanie i wygląd zgłoszonych do konkursu wieńców, a także ich ośpiewanie. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji komisja ogłosiła następujące wyniki:

W kategorii – wieniec tradycyjny:

I miejsce – Stowarzyszenie Koło Gospodyń z Białki,

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich “Zawojanki”,

III miejsce ex aequo – Koło Gospodyń Wiejskich “Jarzębinki” z Naprawy i Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy;

w kategorii – wieniec współczesny:

I miejsce – Stowarzyszenie “Nasza Skawica”,

II miejsce – Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”,

III miejsce ex aequo – Koło Gospodyń Wiejskich Hucisko-Pewelka i Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej.

W trakcie dożynek wręczone zostały także nagrody dla wyróżniających się rolników z poszczególnych gmin z terenu powiatu suskiego, ufundowane przez Małopolską Izbę Rolniczą i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Otrzymali je: Bogdan Głód (Bieńkówka), Stefan Jabcoń (Sidzina), Aneta Jabcoń-Kluska (Łętownia), Ireneusz Oprzędek (Jordanów), Władysława Syc (Juszczyn), Stanisław Adamek (Żarnówka), Grażyna Świerkosz (Lachowice), Beata Dyduch-Polak (Sucha Beskidzka), Jan Kosek (Zawoja) i Jan Marek (Marcówka). Nagrody te wręczali: prezes MIR Ryszard Czaicki, starosta Józef Bałos i burmistrz Paweł Sala.

Na koniec części oficjalnej burmistrz P. Sala przekazał symboliczną wiązankę kłosów Łukaszowi Palarskiemu, wójtowi gminy Zembrzyce, który będzie gospodarzem przyszłorocznych Powiatowych Dożynek.

W trakcie całej imprezy w okolicach makowskiej estrady czynne były stoiska promocyjne przygotowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Małopolską Izbę Rolniczą, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, Babiogórski Park Narodowy i twórców ludowych. Zebranie oklaskiwali także występy estradowe Zespołu Regionalnego “Babiogórzanie-Polana Makowska”, Zespołu Regionalnego “Holniki” z Bystrej-Sidziny oraz koncert zespołu Retro.

Organizatorem tegorocznych Dożynek Powiatowych byli: Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

***

***

***

***

***