W piątek 24 marca 2023 r. w suskim Centrum Kultury i Filmu odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski młodzieży szkół średnich i dorosłych. Konkurs, zorganizowany przez CKiF w Suchej przy współpracy Starostwa Powiatowego, stanowił – jak co roku – eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Podczas konkursu przedstawiono 11 prezentacji w dwóch kategoriach: “Turniej Recytatorski” i “Turniej Teatrów Jednego Aktora”. Prezentacje ocenianiało profesjonalne jury w osobach aktorów: Grzegorza Margasa i Piotra Gajosa, które wyłoniło następujących laureatów:

  • w kategorii “Turniej Recytatorski”:
    I miejsce – Kamil Łacha (Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej),
    II miejsce – Emilia Urbaniec (Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej),
    III miejsce – Antoni Kubasiak (Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej);
  • w kategorii “Turniej Teatrów Jednego Aktora”:
    I miejsce – Paweł Capka (Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej).

Cała czwórka laureatów konkursu została wytypowana do udziału w eliminacjach na szczeblu rejonowym, które odbędą się 17 i 18 kwietnia br. w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczali G. Margas, P. Gajos, wicestarosta suski Zbigniew Hutniczak oraz dyrektor CKiF Grzegorz Wysmołek, a po zakończeniu występów każdy z recytatorów miał okazję skonsultować swoje prezentacje z członkami jury.