Zakres robót termomodernizacyjnych :

–  ocieplenie ścian zewnętrznych (697 m2) wraz z wymianą elewacji
–  ocieplenie stropodachu (244 m2) z wymianą pokrycia
–  wymiana stolarki drzwiowej (1 szt., 2 m2)

Budynek przed rozpoczęciem prac

Budynek w trakcie prac

Budynek po zakończeniu prac