Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Powiatu Suskiego”.

W ramach projektu wykonana została termomodernizacja 10 obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu:

  1. Zespół Szkół im. Bł. Ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
  2. Internat Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie
  3. Zespół Szkół im. Św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
  4. Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
  5. Budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
  6. ZSO im. M. Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej
  7. ZSO im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
  8. Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
  9. Internat SOSW w Makowie Podhalańskim
  10. Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

Prace obejmowały gruntowną termomodernizację polegającą na :

a) dociepleniu ścian i stropów

b) wymianie stolarki okiennej, która dotychczas nie była wymieniona

c) wymianie grzejników z termostatami

d) w budynku internatu Ośrodka Specjalnego planowana jest wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy oraz założenie systemu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Koszty inwestycji i ich finansowanie:

a) wartość kosztorysowa robót – 6 251 041,82 zł

b) wartość przetargowa – 5 266 348,15 zł

c) dotacja NFOŚiGW – 2 601 869 zł – przy uwzględnieniu dotacji uzupełniającej

d) pożyczka NFOŚiGW – 87 701 zł – przy uwzględnieniu dotacji uzupełniającej

e) dotacja WFOŚiGW – 41 800 zł

f) pożyczka WFOŚiGW – 2 417 984 zł – pożyczka z możliwością umorzenia około 20 %

g) budżet powiatu – 116 994 zł

Historia projektu

a) przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – czerwiec 2011 r.

b) podpisanie umowy dotacji / pożyczki z NFOSiGW – maj 2012 r.

c) przetarg i wyłonienie wykonawców – lipiec / sierpień 2012 r.

d) podpisanie umowy dotacji / pożyczki z z WFOSiGW – kwiecień 2013 r.

e) wykonanie robót – sierpień 2012 r. / maj 2013 r.

f) rozliczenie projektu z funduszami – wrzesień 2013 r.

Przygotowanie i prowadzenie projektu : Wydział Środowiska

Koordynator ze strony Powiatu : Paweł Dyrcz

Inspektor Nadzoru : Krzysztof Szczęch

Rada Budowy : Jan Woźny, Paweł Dyrcz, Stanisław Bednarz, Maria Karcz, Inspektor Nadzoru, Wykonawcy

Wykonawcy : Firma Budowlana Robert Lichosyt Sucha Beskidzka, Firma Instalacyjna Jerzy Steczek Stryszawa

Projektanci : Solarsystem s.c. Myślenice

Okres gwarancji na roboty : 5 lat