Zakres robót termomodernizacyjnych :


–  ocieplenie Å›cian zewnÄ™trznych (1072 m2) bez części dobudowanej wraz z wymianÄ… elewacji
–  ocieplenie stropodachu (526 m2) z wymianÄ… pokrycia
–  częściowa wymiana stolarki drzwiowej (6 szt., 23 m2)
–  częściowa wymiana stolarki okiennej (19 szt., 18 m2)

–  wymiana instalacji co (1109 mb, 104 szt. grzejników, 111 szt. zaworów termostatycznych,  104 szt. zaworów)

Logo NFOS

Budynek przed rozpoczęciem prac

Budynek w trakcie wykonywania prac

Budynek po zakończeniu prac