Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej przekazało 43 laptopów szkołom oraz placówkom oświatowym prowadzonym przez powiat suski. Sprzęt trafił do sześciu jednostek, które wcześniej zgłosiły zapotrzebowanie.

Zakupione komputery będą  użyczane  potrzebującym uczniom oraz nauczycielom w celu prowadzania nauczania zdalnego, a także mogą być wykorzystywane do realizacji zajęć dydaktycznych w przypadku prowadzenia nauczania stacjonarnego.

Wśród placówek, które otrzymały sprzęt były:

  • Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej,
  • Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,
  • Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
  • Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie,
  • Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim.

Laptopy sfinansowane zostały ze środków Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach programu  „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

zdalna szkoła