Zapytanie ofertowe na montaż barier ochronnych stalowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Suskiego

treść zapytania ofertowego z załącznikami:

zapytanie ofertowe wz.d.272.1.30.2020-bariery.pdf

zalaczniki do zapytania -bariery.zip

odpowiedź na pytanie wykonawcy:

(Opublikowano dnia 19.10.2020r.)

odpowiedź na pytanie- bariery.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:

(opublikowano dnia 27.10.2020r.)

zawiadomienie o wyborze oferty wz.d.272.1.30.2020.pdf