Powiat prowadzi dwa projekty unijne dotyczące scalenia gruntów we wsi Łętownia oraz we wsi Wysoka, w gminie: Jordanów. Powiat Suski otrzymał dofinansowanie na powyższe zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.

Zadania scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego realizowane są w ramach projektu „Scalenie gruntów części obszaru wsi Łętownia etap III” oraz „Scalenie gruntów obszaru wsi Wysoka”. , gmina Jordanów, powiat Suski.

Cel scalenia gruntów:

tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.