VII Organizacja i przeprowadzenie kursu rysunku AutoCad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Treść ogłoszenia :

26-03-2019-ogloszenie-o-zamwieniu-organizacja-kursu-autocad.pdf

Formularz oferty – załącznik edytowalny :

26-03-2019-zalaczniki-edytowalne-nr-1-i-2-autocad.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :

04-04-2019-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-autocad.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania:

29-04-2019-informacja-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-6-2019.pdf