DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓWFUNDUSZU PRACY


Powiat Suski przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.


Celem przyznania środków jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.


KWOTA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY: 87 800zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 268 261,67zł