Dwunasta edycja Memoriałowego Mitingu Lekkoatletycznego im. Zdzisława Najdera odbyła się w piątek 27. października w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Stryszawie.
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym roku uczniowie szkół podstawowych i średnich rywalizowali w budynku stryszawskiej szkoły w konkurencjach: bieg wahadłowy, skok z miejsca i rzut piłką lekarską. Przed rozpoczęciem mitingu sylwetkę Zdzisława Najdera przypomniała jedna z uczennic stryszawskiej szkoły, a następnie oficjalnego otwarcia zawodów dokonała Barbara Najder. Wdowa po Zdzisławie Najderze zawody także zakończyła.
Po zakończeniu zmagań wręczono nagrody dla najlepszych zawodników w każdej z konkurencji. Medale i statuetki ufundował Urząd Gminy w Stryszawie, a atrakcyjne nagrody rzeczowe zapewnili: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oraz Spółdzielnia Uczniowska działająca przy stryszawskiej szkole.
Najlepszych zawodników nagradzali: Barbara Najder, Renata Babicz – radna powiatu suskiego, Artur Stec  – wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, Marek Barzycki – kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w gminie Stryszawa, Zygmunt Ormaniec – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Stryszawie i Ewa Kłapyta – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Stryszawie.
Oprócz najlepszych trójek w każdej z konkurencji, w każdej z kategorii, wręczono również statuetki za najbardziej wartościowe rezultaty. Otrzymali je: Karolina Gawronek, Natalia Skórzak, Jonatan Trzop i Jakub Mazur. Nie była to jedyna dobra informacja dla uczestników mitingu. Pomysłodawca zawodów, Rafał Kukla, ogłosił że kolejny miting odbędzie się jeszcze w tym samym roku szkolnym, w czerwcu, na pewno na świeżym powietrzu.

Relacja z zawodów, zdjęcia, wyniki na stronie sport.powiatsuski.pl

Zdzisław Najder był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, na której uzyskał nie tylko tytuł magistra, ale również trenera II klasy w pływaniu. Zarówno na tej uczelni, jak i w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej nieustannie podnosił swoje umiejętności aż do 2005 roku. W tym czasie pracował już jako nauczyciel wychowania fizycznego w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie, a od 1974 do 1984 roku w Zbiorczej Szkole Gminnej w Stryszawie. Na tym samym stanowisku kontynuował owocną pracę z młodzieżą w SP nr 1 w Stryszawie, zostając w 1990 roku dyrektorem tej szkoły, a następnie nowo powołanego Gimnazjum w Stryszawie. Ponadto od 1986 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, a w latach 1990-2002 Gminnej Komisji Oświaty i Sportu. W 1999 roku został przewodniczącym Rady Powiatu Suskiego, pełniąc tę funkcję do 2002 roku i łącząc ją ze stanowiskiem przewodniczącego Powiatowego Związku Sportowego w Suchej Beskidzkiej. Wielokrotnie nagradzany. Odszedł, zdecydowanie za wcześnie, 15 lipca 2009 roku. Rok później odbył się pierwszy miting poświęcony jego pamięci.