Sprawozdania z pracy zarządu powiatu suskiego w okresie międzysesyjnym są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa – https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/index,idmp,178,r,o