Sprawozdania z pracy zarządu powiatu suskiego w okresie międzysesyjnym są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa – https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/index.php?idmp=150&r=o