W czerwcu 2015 roku zakończono budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zlokalizowanego obok Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Juszczynie. W dwukondygnacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej 456 m2 znajdują się przestronne sale zajęć wraz z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia gospodarcze oraz zaplecze socjalne dla personelu. Uruchomienie warsztatów zaplanowano na grudzień 2015 r.


W zajęciach będą mogły uczestniczyć osoby niezdolne do pracy, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w WTZ, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Głównym celem placówki jest stopniowe usamodzielnianie podopiecznych, począwszy od nauki samodzielnego wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia pracy. Zajęcia będą prowadzone w pracowniach tematycznych: rękodzielniczej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, technicznej, multimedialno – komputerowej, artystyczno – plastycznej, a ich zakres i kierunek będzie dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczestników. W ciągu pierwszych dwóch lat pomoc w placówce znajdzie trzydziestu niepełnosprawnych. W perspektywie kolejnych lat istnieje możliwość zwiększenia tej liczby.

Inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu przez powiat wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wyniosła 977 194,24 zł, w tym 70% tj. 684 035,97 zł stanowiło otrzymane dofinansowanie. Koszty bieżącej działalności placówki pokrywane będą w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10% ze środków własnych powiatu suskiego.

Logotypy UE, Program regionalny, Małopolska