Ta liczba robi wrażenie, 3007 instalacji solarnych na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz 127 kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu szpitala rejonowego w Suchej Beskidzkiej, to efekt zrealizowanego przez suskie starostwo „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 powiatu suskiego”. Zakończył się właśnie 3, i ostatni, etap programu montażu instalacji.


W 2016 roku wykonano ich w sumie 658, o łącznej wartości 7.725.324 zł (w tym dotacja 6.566.526 zł). Warto dodać, że dzięki przygotowaniu przez Wydział Środowiska, który prowadził cały program, kolejnych wniosków do NFOŚiGW oraz Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, a także bezpośrednim rozmowom prowadzonym w obu instytucjach przez starostę Józefa Bałosa i naczelnika Pawła Dyrcza możliwe jeszcze było na samym finiszu programu wykonanie montażu dodatkowych instalacji solarnych na 94 budynkach mieszkalnych.

Wartość inwestycji w ramach całego programu wyniosła 36.841.841 zł (w tym dotacja 31.315.564 zł). Prace związane z wykonaniem inwestycji sfinansowane zostały w 85% ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostałe 15% kosztów pokryli użytkownicy solarów. Instalacje na budynku szpitala sfinansowane zostały w 100% z dotacji.

Jednym z celów realizacji programu była poprawa jakości powietrza w naszym regionie. Alarmujące dane na temat jego stanu podawane są już nie tylko w krajowych, ale też w światowych mediach. Na wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza wpływa kilka istotnych czynników, często niezależnych od mieszkańców, jak choćby specyfika ukształtowania terenu sprzyjająca kumulowaniu się zanieczyszczeń. Duży „wkład” w zanieczyszczenia mają jednak ludzie. To czym ogrzewają mieszkania i wodę użytkową ma podstawowy wpływ na jakość atmosfery.

Powiat dał przykład jak skutecznie działać na rzecz poprawy jakości powietrza, którym na co dzień oddychają wszyscy mieszkańcy. W wyniku montażu solarów nastąpi zmniejszenie zużycia węgla o ok. 1678 t/rok, gazu o ok. 25.000 m3/rok, oleju o ok. 48 m3/rok, co spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza o ok. 4147 t/rok.

Montowane instalacje zostały tak zaprojektowane aby pokrywały min. 50% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. Nierzadko zdarza się, że w okresie wiosna – jesień pokrywają prawie 100% tego zapotrzebowania. Montowane kolektory, podobnie jak i zbiorniki posiadają wysoką sprawność i pochodzą od uznanego polskiego producenta. Pompy zapewniające obieg w instalacji to pompy o niskim zużyciu energii. Kolektory słoneczne objęte są 10 letnią gwarancją, zbiorniki 7 letnią, a pozostałe prace i urządzenia 5 letnią.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej dziękuje mieszkańcom powiatu za zaufanie jakim obdarzyliście nas państwo podczas realizacji projektu.