Zakres robót termomodernizacyjnych :

–  ocieplenie ścian zewnętrznych (1767 m2) wraz z wymianą elewacji
–  ocieplenie stropów (1249 m2) z wymianą pokrycia dachowego
–  wymiana stolarki drzwiowej (3 szt., 9 m2)
–  wymiana stolarki okiennej (36 szt., 166 m2)

–  wymiana instalacji c.o. (1433 mb, 145 szt. grzejników, 145 szt. zaworów termostatycznych,  124 szt. zaworów) z dołożeniem grzejników na sali gimnastycznej

Budynek przed rozpoczęciem prac

Budynek w trakcie wykonywania prac

Budynek po zakończeniu prac