OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Statystyka zdawalności:

Statystyka zdawalności za rok 2010 r.

Statystyka zdawalności za rok 2011 r.

Statystyka zdawalności za rok 2012 r.

Statystyka zdawalności za rok 2013 r.

Statystyka zdawalności za rok  2014 r.

Statystyka zdawalności za rok 2015.

Statystyka zdawalności za rok 2016 r.

Statystyka zdawalności za rok 2017 r.

Statystyka zdawalności za rok  2018 r.

Statystyka zdawalnoci za rok 2019 r.

Statystyka zdawalności za rok 2023 r.