Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U.. z 2020 r. poz 2029 z późn. zm.) Rada Powiatu Suskiego określa tryb udzielania i rozliczania oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego, podejmując stosowne uchwały.

Załączniki do pobrania