aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Edukacja

Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Edukacja
Odsłony: 233

 

 

 

W latach 2016-2018 w ramach rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” mającego na celu promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży powiat suski jako organ prowadzący uzyskał ze środków budżetu państwa wsparcie finansowe dla następujących szkół:

Rok 2016

• Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej otrzymał dotację w wysokości 12 000 zł, wkład własny stanowił 3 000 zł, razem 15 000 zł.

• Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej otrzymał dotację w wysokości 12 000 zł, wkład własny stanowił 3 000 zł, razem 15 000 zł.

Rok 2017

• Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł, wkład własny stanowił 3 000 zł, razem 15 000 zł.

Rok 2018

• Zespół Szkół im. bł.ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie otrzymał dotację w wysokości 12 000 zł, wkład własny stanowił 3 000 zł, razem 15 000 zł.

Ze środków dotacji zbiory biblioteczne szkół zostały wzbogacone o nowe pozycje książkowe i audiobooki, a także sfinansowane zostały wydarzenia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Ponadto na rok 2019 planuje się pozyskać dotację dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

 


 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 806

 

W roku szkolnym 2017/2018 w zespołach szkół w Suchej Beskidzkiej im. W. Witosa i W. Goetla oraz w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie rozpoczęto wdrażanie projektu pn.„Małopolska Chmura Edukacyjna”. Przedsięwzięcie zakłada m. in. prowadzenie nowatorskich zajęć wykładowych i laboratoryjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych z terenu Małopolski w oparciu o infrastrukturę umożliwiającą wirtualne lekcje w czasie rzeczywistym (on - line).

 

Czytaj więcej: Małopolska Chmura Edukacyjna
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 1703

Wśród licznych działań w zakresie oświaty jakie przeprowadzone zostały przez powiat w 2016 roku są zarówno te związane z inwestycjami w strukturę i bazę edukacyjną, jak też takie, które wpisują się w szeroko rozumianą politykę oświatową i realizują jej założenia, co dla władz powiatu jest jednym z priorytetów.

Ze zrealizowanych w 2016 roku zadań inwestycyjnych pierwszoplanowe znaczenie ma uruchomienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w nowej lokalizacji. W celu poprawy warunków lokalowych placówki i stworzenia warunków zapewniających wyższy standard obsługi korzystających z poradni i jednocześnie umożliwiających kadrze efektywniejszą realizację zadań przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń w należącym do powiatu budynku w Makowie Podhalańskim. W zakresie przeprowadzonych prac adaptacyjnych znalazł się również montaż windy dla osób niepełnosprawnych i doposażenie poradni. Wartość inwestycji przekroczyła 530.000 zł.

Czytaj więcej: Powiatowa oświata w 2016 r.
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 3483

11 października 2012 roku w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu, doposażonych w nowy sprzęt dydaktyczny, w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Czytaj więcej: Otwarcie zmodernizowanych pracowni
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 774

Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe  oraz dostosowanie jej do wymogów rynku pracy są głównym celem projektów pn. ”Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”, realizowanych w szkołach kształcących zawodowo prowadzonych przez powiat suski. Środki finansowe niezbędne do wykonania obu projektów pozyskano dzięki staraniom wydziału edukacji starostwa, który skutecznie  aplikował w konkursach ogłoszonych przez marszałka województwa.

Czytaj więcej: Uruchomiono Centra Kompetencji Zawodowych
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 2036

30 września 2015 roku w szkołach zawodowych prowadzonych przez powiat suski zakończyła się realizacja systemowego projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Jego głównym celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej szkół z potrzebami rynku pracy.

Czytaj więcej: Zakończenie realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 2553

Wkrótce dobiegnie półmetek realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", do którego powiat suski przystąpił w 2010 r. wspólnie z pozostałymi powiatami oraz innymi organami prowadzącymi szkoły zawodowe w Małopolsce. Jest to największy jeśli chodzi o budżet, zakres i czas trwania, projekt  edukacyjny w naszym powiecie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu w całym województwie wynosi 140 mln zł, z czego na nasz powiat przypada 3 231 966,82 zł, w tym 412 075,78 zł (12,75%) stanowi nasz wkład własny. Projekt realizowany będzie w latach 2010 - 2014. W celu zobrazowania skali oraz zakresu i tematyki podejmowanych działań przedstawiamy informację na temat bieżącego stanu realizacji projektu.

Czytaj więcej: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – stan realizacji projektu na koniec...
 

Page 1 of 2

<< Start < poprz. 1 2 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna Edukacja
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008