aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00


Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/sam_4087.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Edukacja

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 652

Wśród licznych działań w zakresie oświaty jakie przeprowadzone zostały przez powiat w 2016 roku są zarówno te związane z inwestycjami w strukturę i bazę edukacyjną, jak też takie, które wpisują się w szeroko rozumianą politykę oświatową i realizują jej założenia, co dla władz powiatu jest jednym z priorytetów.

Ze zrealizowanych w 2016 roku zadań inwestycyjnych pierwszoplanowe znaczenie ma uruchomienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w nowej lokalizacji. W celu poprawy warunków lokalowych placówki i stworzenia warunków zapewniających wyższy standard obsługi korzystających z poradni i jednocześnie umożliwiających kadrze efektywniejszą realizację zadań przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń w należącym do powiatu budynku w Makowie Podhalańskim. W zakresie przeprowadzonych prac adaptacyjnych znalazł się również montaż windy dla osób niepełnosprawnych i doposażenie poradni. Wartość inwestycji przekroczyła 530.000 zł.

Czytaj więcej: Powiatowa oświata w 2016 r.
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 1058

30 września 2015 roku w szkołach zawodowych prowadzonych przez powiat suski zakończyła się realizacja systemowego projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Jego głównym celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej szkół z potrzebami rynku pracy.

Czytaj więcej: Zakończenie realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 1800

Wkrótce dobiegnie półmetek realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", do którego powiat suski przystąpił w 2010 r. wspólnie z pozostałymi powiatami oraz innymi organami prowadzącymi szkoły zawodowe w Małopolsce. Jest to największy jeśli chodzi o budżet, zakres i czas trwania, projekt  edukacyjny w naszym powiecie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu w całym województwie wynosi 140 mln zł, z czego na nasz powiat przypada 3 231 966,82 zł, w tym 412 075,78 zł (12,75%) stanowi nasz wkład własny. Projekt realizowany będzie w latach 2010 - 2014. W celu zobrazowania skali oraz zakresu i tematyki podejmowanych działań przedstawiamy informację na temat bieżącego stanu realizacji projektu.

Czytaj więcej: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – stan realizacji projektu na koniec...
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 1695

    Partnerski projekt szkół „Uczenie się przez całe życie” Comenius Sports Unites realizowany jest  przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

    Celem projektu jest zacieśnienie współpracy, rozwijanie kontaktów oraz poznanie regionów obu szkół partnerskich: szkoły niemieckiej w Rodalben oraz ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Czytaj więcej: Uczenie się przez całe życie
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 2574

11 października 2012 roku w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu, doposażonych w nowy sprzęt dydaktyczny, w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Czytaj więcej: Otwarcie zmodernizowanych pracowni
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 1739

Powiat suski wspólnie z pozostałymi powiatami oraz innymi organami prowadzącymi szkoły zawodowe w Małopolsce przystąpił w 2010 r. do udziału w realizacji projektu systemowego Województwa Małopolskiego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Czytaj więcej: Rozwój kształcenia zawodowego
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 1586

    Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez powiat suski” realizowany jest  przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim.

    W ramach projektu, zakupione zostaną specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sfinansowane dodatkowe zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, korekcyjne.

Czytaj więcej: Indywidualizacja procesu nauczania
 

Page 1 of 2

<< Start < poprz. 1 2 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna Edukacja
Zobacz również

 

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.